Najpozeranejšie

AGRO MIXX - POLNOAGRO MIXX - POLNO
2019-02-07 14:57:29Ostatné
Ponukame originál diely za zlomok ceny pre AGRO poľnohospodárske stroje. Jedná s ...

Táto inzercia bola zakúpená s dobrým úmyslom za účelom  rozšírenie služieb pre našich zákazníkov a ich rozšírenia  možností. Táto inzercie nie je zárobková pre prevádzkovateľa tejto inzercie,  a nie je spoplatnená za žiaden úkon Prevádzkovateľ inzercie je babinčan.sk ,

Čo ponúka  

umožňuje bezplatne zverejňovať inzerát a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľom, alebo  užívateľom tejto inzercie

 Inzerát bude zverejnení po dobu 60 dní a potom bude automaticky zmazaní, kde bude upozornení predajca 

 Inzerát musí byť zverejnená iba v Slovenskom alebo Českom jazyku

 

   Zakázané zverejniť , inzerát bude zmazaný prevádzkovateľom

 • inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí,
 • viac informácií emailom..
 • doklady
 • služby erotické, alebo tovar tykajúci sa takejto činnosti
 • predaj zbraní,
 • kopia napodobenín
 • lieky
 • cigarety, alkohol.

  Čo môžete zverejniť?

 •        Predaj svojich výrobkov alebo služieb  netikajúcich sa  Zakázaných inzerátov
 •        Predaj zakúpeného tovaru a jeho ďalšieho  nevyužitia  okrem  Zakázaných inzerátov
 •        Predaj nehnuteľnosti a áut
 •        Prenájom chát , domov
 •        Bannerová reklama  firmy podnikateľov alebo poskytnutia služieb  okrem Zakázaných inzerátov

  Správca:

a,   správca stránky si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát  nezverejniť, prípadne odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, alebo dobrými mravmi. 

b,   správca stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb inzercie alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

c, správca stránky nenesie zodpovednosť za fotky pripojené k inzerátu z dôvodu neoverenia autorských práv.

d, správca stránky nenesie zodpovednosť za obsah inzerátu 

e,  správca stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

f,   správca stránky len spravuje server a nenesie žiadnu zodpovednosť za celkový predaj medzi kupujúcim a predávajúcim alebo platbou medzi oboma stranami.

g,  správca stránky môže odstrániť inzerát na podnet upozornenie za obťažovanie alebo nahlásenia

h, správca stránky sa bude snažiť  pre používateľov tejto inzercie  vísť v ústrety po dobu fungovanie tejto inzercie, kde budeme riešiť ich požiadavky.

ch, správca stránky je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré  ponúka. 

i, správca stránky si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Predajca:

a, je zodpovedný za zverejnenie celého svojho obsahu inzerátu

b, predajca inzeruje iba svoje skutočné fotky odfotené z mobilu alebo fotoaparátom či iného zariadenia a sú totožné z predávajúcim tovarom

c, v prípade že použije fotky na ktoré nemá autorské právo nesie predávajúci celú zodpovednosť

d, predávajúci odvedie z predaja alebo služieb daň ktorá patrí zo zákona štátu Slovenskej Republiky.

e, predajca uverejní svoje skutočné údaje  ktoré prináležia k danému inzerátu

f, zmenu vo vloženom inzeráte je možne vykonať za pomoci prihlásenia sa mena a hesla.